Kontakt

Kontakt organizacyjny

Bogusław Grzywacz
tel.: 601 293 343
e-mail: boguslaw.grzywacz@emca.pl

Rejestracja uczestników

Dorota Fabisiak
tel.: (22) 625 39 40
e-mail: dorota.fabisiak@emca.pl

Adres firmy:

EM&CA S.A.
ul. Wiejska 20,
00-490 Warszawa
tel.: (22) 625 39 40
fax.: (22) 622 85 88
email: zarzad@emca.pl
www: emca.pl

Organizator
EM&CA S.A.
Złoty sponsor
T-MATIC
Srebrny sponsor
Apator Atende Software Echelon
Mindmade
Sponsor
Landis + Gyr
Innsoft
Patronat honorowy
KIGEIT
Patron medialny
Centrum informacji o rynku energii
Smart Grids
Smart Grids