Zgłoszenie udziału

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi: 950 zł (+ 23% VAT).

Koszt obejmuje również udział w uroczystej kolacji.

Zgłoszenia udziału w Konferencji prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
na FAX: 22 622 85 88 lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: dorota.fabisiak@emca.pl
kontakt tel. ( 22) 625 39 40

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata całkowitego kosztu konferencji na rachunek:
BRE BANK S.A. O/Warszawa 82114010100000436560001001
Energy Management and Conservation Agency S.A.
ul. Wiejska 20,
00-490 Warszawa

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Pobierz formularzPo otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie udziału w konferencji.

Organizator
EM&CA S.A.
Złoty sponsor
T-MATIC
Srebrny sponsor
Apator Atende Software Echelon
Mindmade
Sponsor
Landis + Gyr
Innsoft
Patronat honorowy
KIGEIT
Patron medialny
Centrum informacji o rynku energii
Smart Grids
Smart Grids