Ramowa agenda konferencji

Dzień I - 10 grudnia 2013

10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:40 Powitanie uczestników
(Zbigniew Bicki – Prezes EM&CA S.A.)
10:40 – 11:10 Sesja wprowadzająca
Zaproszeni zostali następujący goście:

Maciej Bando - Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki
Marcin Majeranowski - Wicedyrektor Departamentu Spółek Kluczowych w Ministerstwie Skarbu Państwa
Tomasz Dąbrowski - Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Cezary Szwed - Członek Zarządu PSE SA
Robert Stelmaszczyk - Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
Jan Bogolubow - Prezes Zarządca Rozliczeń SA
11:10 -12:40 BLOK I - STANOWISKO PREZESA URE WS RAM INTEROPERACYJNOŚCI SIECI SMART GRID
 1. Wstęp – "Świat to robi",
 2. Przesłanki stanowiska,
 3. Uwarunkowania prawne,
 4. Uwarunkowania techniczne,
Prezentacje: dr Tomasz Kowalak (Urząd Regulacji Energetyki), Maciej Markiewicz (Ernst&Young), Jan Roliński (Kancelaria WKB), Sebastian Janda (PwC Polska Sp. z o.o.), Mariusz Przybylik (AT Kearney).
12:40 -13:00 PRZERWA KAWOWA
13:00 -14:10 BLOK II - RYZYKA BUDOWY SMART GRID W ASPEKCIE STRATEGII KORPORACYJNYCH ORAZ FIRM OBROTU SPOZA KORPORACJI
 1. Uwarunkowania strukturalne korporacji (źródła wytwórcze vs struktura odbioru),
 2. Cele strategiczne stawiane OSD,
 3. Szansa zharmonizowania dziś postrzeganych ewentualnych kolizji między gen. scentralizowaną a rozproszoną,
 4. Stan i plany wdrożeń „Smart Grid” w OSD
Prezentacje: Robert Masiąg (ENERGA-Operator S.A.), Piotr Ordyna (TAURON Dystrybucja S.A.), Janusz Bil ( ekspert ds. Rynku Energii Elektrycznej).

Dyskusja i podsumowanie:dr Tomasz Kowalak - (Urząd Regulacji Energetyki)
14:10 -15:10 PRZERWA OBIADOWA
15:10 -17:10 BLOK III – KOMUNIKACJA W SMART GRID – KONFLIKT PROTOKOŁÓW/PROCESORÓW (15:30- 17:30)

Wprowadzenie do dyskusji:

Zaprezentowanie standardów komunikacji stosowanych w Smart Grid (PRIME,OSGP,IDIS oraz sieci komórkowe) Paweł Pisarczyk – ATENDE Software

Prezentacje i dyskusja z uwzględnieniem:

 • problemów technicznych przy realizacji infrastruktury smart,
 • problemów wdrożeniowych i utrzymania.

Uczestnicy dyskusji:

Piotr Pastuszka – T-matic Systems S.A. (Grupa ARCUS )
Jerzy Kuś – APATOR S.A.
Andrzej Szymański – Landis+Gyr Sp. z o.o.
Adam Zalewski – Echelon Corporation
Jan Jakub Szczyrek - MindMade Sp. z o.o.(WB Group)


Prowadzący (Paweł Pisarczyk - ATENDE Software)

Podsumowanie dyskusji Adam Babś – (Instytut Energetyki Gdańsk)
17:10 – 17:30 Podsumowanie tematów I dnia
( Zbigniew Bicki – EM&CA S.A. i zaproszeni goście)
18:00 UROCZYSTA KOLACJA

Dzień II - 11 grudnia 2013

9:30 - 10:45 BLOK IV - DROGI ZARZĄDZANIA W/W RYZYKAMI I KONFLIKTAMI - ROLA INTEGRATORÓW I AKTYWNYCH ODBIORCÓW ENERGII
 1. Organizacja podmiotowa rynku i interakcji rynkowych - rola OIP, - Szymon Kowalski (Ministerstwo Gospodarki)
 2. Technologie smart: docelowe, w perspektywie następnej dekady i pomostowe, na dziś, - dr Jarosław Tworóg (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji)
 3. Odbiorca jako aktywny uczestnik rynku energii elektrycznej, - Wojciech Lubczyński (PSE S.A.)
 4. Konieczność zapewnienia interesów odbiorców końcowych w procesie Smart Grid - prof. Tadeusz Skoczkowski (Politechnika Warszawska).
Dyskusja i podsumowanie: dr Tomasz Kowalak (Urząd Regulacji Energetyki)
BLOK V – SESJA INTEGRATORÓW/DOSTAWCÓW TECHNOLOGII ORAZ INTEGRATORÓW I DOSTAWCÓW USŁUG ESCO
10:45 -11:00 1. ATENDE SOFTWARE
11:00 - 11.20 2. T-matic Systems S.A. ( Grupa ARCUS)
11:20-11:50 PRZERWA KAWOWA
BLOK V - c.d.
11:50 -12:10 1. APATOR S.A.,
12:10 -12:25 2. Innsoft Sp. z o.o.,
12:25 -12:45 3. Echelon Corporation
12:45 -13:00 4. Mindmade Sp. z o.o. (WBGroup),
13.00 -13.15 Dyskusja i podsumowanie
(Zbigniew Bicki – EM&CA S.A. oraz zaproszeni Goście)
13:15 Obiad

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian do agendy

Organizator
EM&CA S.A.
Złoty sponsor
T-MATIC
Srebrny sponsor
Apator Atende Software Echelon
Mindmade
Sponsor
Landis + Gyr
Innsoft
Patronat honorowy
KIGEIT
Patron medialny
Centrum informacji o rynku energii
Smart Grids
Smart Grids